Algologie / Chronische pijn

Pijn is het alarmsysteem van ons lichaam.

Door onze aandacht te trekken, maakt de pijnlijke waarneming ons bewust van een bedreiging. Maar, zoals elk systeem, kan het soms slecht functioneren of zelfs defect raken. Dit is wat er gebeurt bij chronische lage rugpijn/cervicale pijn, fibromyalgie, algoneurodystrofie (nu CRPS genoemd), enz. Het zijn deze abnormale of pathologische pijnsituaties waarmee de algologie zich bezighoudt.

De fysiotherapeut speelt een sleutelrol bij de behandeling van chronische pijn, door
In het bijzonder voor spier- en skeletpijn (rachialgie, fibromyalgie...).
Hij beschikt over een reeks instrumenten die de patiënt in staat stellen zijn pijn te temmen en beter
om mee te leven of zelfs van ze af te komen.

Naast manuele technieken (massage, mobilisatie...) gebruikt de fysiotherapeut zachte lichaamsoefeningen, ontspanning, onderwijs in pijnbeheersing, pacing... De fysiotherapeut heeft echter geen magische krachten, hij adviseert, traint en geeft hulpmiddelen aan de patiënt, maar het is de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn behandeling en vooruitgang.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is altijd de autonomie van de patiënt.

NL